ពិសិដ្ឋហោរាសាស្ត្រប្រចាំខែ

pisces ហោរាសាស្ត្រ x ពិសិដ្ឋហោរាសាស្ត្រប្រចាំខែខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១ - ហោរាសាស្ត្រ៖

នៅជុំវិញឆ្នាំថ្មីកម្រិតពន្លឺពេលយប់ដែលអាចមើលឃើញពីទីអវកាសគឺមានពន្លឺភ្លឺជាងធម្មតាជាង ៥០ ភាគរយដោយសារពន្លឺភ្លើងបុណ្យណូអែល។ ស្មារតីសមូហភាពជះឥទ្ធិពលលើរឿងមួយចំនួនច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកដឹងហើយការវិនិច្ឆ័យសមូហភាពក៏ដូចគ្នាដែរ។ កុំប្រគល់វាហើយរក្សារបស់របរឯកជនរបស់អ្នកឱ្យនៅឯកជនក៏ដូចជាបញ្ហាសីលធម៌ណាមួយដែលនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅខែកក្កដា។អ្នកមិនជំពាក់លេសចំពោះអ្នកដែលមិនមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយបញ្ហានោះទេ។ មានហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាជម្រើសរបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើឡើងហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ធ្វើវាតាមវិធីជាក់លាក់។ ការឈ្លានពានមួយចំនួនលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនិងពិភពលោកខាងក្នុងរបស់អ្នកគឺឈ្លានពានពេកហើយមិនត្រូវនឹងតម្រូវការនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកទេ។ គិតអំពីពួកគេពីចម្ងាយដែលមានសុវត្ថិភាព។ជាវប្រចាំខែ គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន ហើយវាជាលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌ។*